Privacyverklaring

izzio is de zogeheten verwerkings­verantwoordelijke in de zin van artikel 24 van de Algemene Verordening Gegevens­bescherming (AVG). Dit houdt in dat izzio beslist welke persoons­gegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

izzio is er verantwoordelijk voor dat uw persoons­gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoons­gegevens (Wbp) en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten van persoons­gegevens die gelden op grond van de AVG en de Wbp.

Persoonsgegevens

izzio legt geen persoonsgegevens van u vast.

De data die u in de app schrijft, wordt lokaal op uw telefoon opgeslagen. Wanneer u de app verwijdert van uw telefoon, zal alle data gewist worden.

De app geeft de mogelijkheid om de data te delen met een derde. Dit gaat via uw eigen mailprogramma.

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens, die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacy­verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen wij publiceren op onze website www.izzio.nl .

Contact

Mocht u nog vragen hebben over de Privacy­verklaring, neem contact op met info@izzio.nl